کاهش ۱۴ درصدی مصرف ظاهری فولاد ایران در ۹ ماهه نخست سال جاری

انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران آمار مصرف ظاهری فولاد در دوره ۹ ماهه نخست سال جاری را منتشر کرد. مصرف ظاهری فولاد میانی در ۹ ماهه نخست امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش ۱۴ درصدی و مصرف ظاهری کل محصولات فولادی کاهش ۱۰ درصدی داشته و مصرف ظاهری آهن اسفنجی بدون تغییر بوده است.

بر اساس گزارش آماری انجمن فولاد در دوره ۹ ماهه نخست سال جاری، مصرف ظاهری فولاد میانی (بیلت و بلوم و اسلب) با ۱۴ درصد کاهش به ۱۵ میلیون و ۹۰۸ هزار تن رسید. در بخش فولاد میانی، ۹ میلیون و ۳ هزار تن سهم مصرف ظاهری بیلت و بلوم و ۶ میلیون و ۹۰۵ هزار تن سهم مصرف ظاهری اسلب بوده است. مصرف ظاهری بیلت و بلوم کاهش ۱۷ درصدی داشته و مصرف ظاهری اسلب هم ۱۱ درصد کاهش داشته است.

در گزارش آماری انجمن فولاد، رشد مصرف ظاهری مقاطع تخت فولادی منفی ۷ درصد و رشد مصرف ظاهری مقاطع طویل هم فولادی منفی ۱۱ درصد اعلام شده است.

مصرف ظاهری مقاطع تخت ۶ میلیون و ۲۵۶ هزار تن بوده که ۵ میلیون و ۹۳۲ هزار تن سهم ورق گرم، ۲ میلیون و ۵۷ هزار تن سهم ورق سرد و ۱ میلیون و ۴۸ هزار تن سهم ورق پوششدار بوده است. مصرف ظاهری ورق گرم کاهش ۸ درصدی، مصرف ظاهری ورق سرد کاهش ۶ درصدی و مصرف ظاهری ورق پوششدار کاهش ۶ درصدی داشته است.

در ۹ ماهه نخست سال جاری، مصرف ظاهری تیرآهن با کاهش ۳ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به ۸۱۴ هزار تن رسیده است و مصرف ظاهری میلگرد هم با ۱۳ درصد کاهش به ۵ میلیون و ۱۶۴ هزار تن رسیده است. مصرف ظاهری نبشی، ناودانی و سایر مقاطع طویل فولادی با کاهش ۲ درصدی همراه بوده است.

مصرف ظاهری آهن اسفنجی نیز طبق گزارش انجمن فولاد تقریباً بدون تغییر و ۲۲ میلیون و ۹۳۲ هزار تن بوده است.

پیمایش به بالا